# نکته_های_خواندنی
    خوشبختی از آن کسی است که فرصت اندیشیدن درباره بد بختی را ندارد.                                                                                                                 حضرت علی (ع) منبع : http://jokeworld.mihanblog.com/
/ 0 نظر / 14 بازدید