ویژگی های یک دختر خوب

 • یه دختر خوب هیچ وقت زودتر از اینکه از شیر بگیرنش عاشق نمی شه
 • یه دختر خوب بیشتر از 3 ساعت توی حموم نمی مونه
 • یه دختر خوب وقتی بلد نیست رانندگی کنه چرا باید زور بزنه و با گل پسرا

کل کل کنه

 • یه دختر خوب توی روی مامانش وانمیسته و به خاطر قراری که داره (وسرکاره) 100000 تا دروغ نمی گه
 • یه دختر خوب از مثلا 6 ساعت کلاس خودش 5 ساعتش رو نمی پیچونه
 • یه دختر خوب یواشکی دست تو جیب باباش نمی کنه
 • یه دختر خوب دستمال دماغ باباشو بر نمی داره بندازه رو سرش مثل روسری
 • یه دختر خوب با همسایشون که خوشگل تره لج نمی کنه
 • یه دختر خوب به خاطر پوست و رنگ بدنش باباشو انقدر تو خرج نمی اندازه
 • یه دختر خوب وقتی از پسری خوشش اومد و داشت از حسودیش می ترکید 1000 تا عیب و ایراد روی پسره نمی زاره
 • یه دختر خوب شب زود نمی خوابه که صبح زود بیدار بشه که بتونه کاری، صافکاری و نقاشی کنه
 • یه دختر خوب برای اینکه مورد توجه قرار  بگیره اسمشو عوض نمی کنه

      (صغری = هانی _ کبری = شانی)

/ 0 نظر / 5 بازدید