ماست بجای بنزین

میدوی اگه تو باک ماشین به جای بنزین ماست بریزی چی میشه نه نمیدونم
هیچی ، فقط به جای بق بوق میگه دوغ دوغ .

 

خواب

پسر کوچولو رو به مادرش کرد و گفت: من نمی‌دانم چرا شب‌ها که دلم نمی‌خواهد بخوابم به زور مرا می‌فرستی بخوابم ولی صبح‌ها که دلم نمی‌خواهد از خواب بیدار شوم به زور مرا بیدار می‌کنی.

 

 

قتل

به غضنفر می‌گن : برای چی زدی زنتو با چاقو کشتی غضنفر می‌گه : آخه وضع مالیم اونقدر خوب نبود که بتونم تفنگ بخرم.

 

سینما

زن و شوهری به سینما رفتنددر اواخر فیلم، زن، شوهرش را صدا زد و گفت: اینکسی که بغل دست من نشسته از اول فیلم تا حالا خواب استمرد با ناراحتی جواب داد: به درک که خواب است حالا چرا منو از خواب بیدار کردی؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید