جملات قصار

یک ساعت بامداد بهتر از

دو ساعت شب است

 

« ضرب المثل آفریقایی »

 

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره

و بلند شدن هشت باره است

 

« ضرب المثل ژاپنی »

 

برای شب پیری در روز جوانی باید چراغ تهیه کرد

 

 

« پلوتارک »

 

عشق ما را می کشد تا دوباره

حیاتمان بخشد

 

« شکسپیر »

 

شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش

 

 

« آلبرت هوبارد »

 

خدا به ما دو دست میدهد

امابرای ما پل نمی سازد

 

« ضرب المثل انگلیسی »

 

نشان دوست خوب آن است که خطای ترا

بپوشد و تو را پند دهد و

رازت آشکار نسازد

« بوعلی سینا »

 

به گذشته خود هرگز نمی اندیشیم مگر

آنکه بخواهیم از آن نتیجه بگیریم

 

« نهرو »

 

عالیترین سلاح برای غلبه بر دشمن

خونسردی است

 

« ضرب المثل انگلیسی »

 

آموخته ام که ......

چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم

و سپس آنها را نادیده بگیرم

 

 

آموخته ام که ......

باخت در یک نبرد کوچک را به قصد

برد در یک جنگ بزرگ بپذیرم

 

 

آموخته ام که ......

اگر مایلم پیام عشق را بشنوم

خود نیز بایستی آن را ارسال کنم

 

 

آموخته ام که ......

ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد ،

بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد

 

 

آموخته ام که ......

دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند

ولی آنرا متفاوت ببنند

 

 

آموخته ام که ......

کافی نیست فقط دیگران را ببخشیم،

بلکه گاهی خود را نیز باید ببخشیم

 

 

" زنان "

زنان امیال خود را بهتر از مردان پنهان میکنند

اما مردان بهتر از زنان امیال خود را کنترل میکنند

« ریچارد استل »

 

" زنان "

مردان آفریننده کارهای بزرگند

و زنان بوجود آورنده مردان

« رومن رولان »

 

" زنان "

شاهراه موفقیت پر است از زنهایی که

شوهران خویش را به پیش میبرند

« توماس دوار »

 

" زنان "

چنین است طبیعت زن:

دوستت ندارد تا دوستش داری و چون دوستش نداری

دوستت دارد

 

" زنان "

زن مخلوقی است که عمیقتر میبیند و مرد مخلوقی است

که دورتر را میبیند عالم برای مرد یک قلب است

و قلب برای زن عالمی است

 

" زنان "

زنها مثل ماهی هستند بدست آوردن آنها آسان

و نگهداشتن آنها مشکل است

« ولتر »

 

" زنان "

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند

ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند

« فئودور داستایوسکی »

 

عظمت زندگی در علم نیست بلکه در عمل است

 

 

« توماس هنری هاکسلی »

 

هرکس که پشت سر دیگران حرف می زند دیگر

وقت نمی کند که دیگران را دوست بدارد

 

« مادر ترزا »

 

آنچه را که ما خوشبختی می نامیم نبودن بدبختی است،

خوشبختی حقیقی چیزیست که هیچ یک از افراد بشر

تاکنون ندیده اند

« مترلینگ »

 

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ،

هیچگاه خوشبخت نخواهد شد

 

« اپیکور »

 

انسان همچون رودخانه است هر چه عمیق تر باشد ،

آرام تر و متواضع تر است

 

« منتسکیو »

 

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

 

 

« ابوالعلا »

 

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛

ولی آنچه را که می گوید ، می داند

 

« اپیکور »

 

وقتی آنچه داریم می بخشیم،آنچه نیازمند

آنیم دریافت خواهیم کرد

 

« لاوس »

 

داشتن پشتکار، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است

 

 

« سارنف »

 

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار

 

 

« فلوبر »

 

افتادن در گل و لای ننگ نیست.

ننگ دراین است که آنجا بمانی

 

« مثل آلمانی »

 

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا

 

 

« وئیس لومباردی »

 

به جای انکه به تاریکی لعنت بفرستید ،

یک شمع روشن کنید

 

« کنفسیوس »

 

درهرجا که هستید و با هرچه که دراختیار دارید

کاری بکنید

 

« تئودور روزولت »

 

"در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که اکثر مردم در برابر تغییر مقاومت می کنند

و این در حالی است که تنها راه پیشرفت

تغییر است

 

"در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که جایگاه و موقعیت را می توان خرید

ولی احترام را باید کسب کرد

« اچ جکسون براون »

 

"در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که فراموش کردن خطا و به خاطر سپردن

لطف دیگران هر دو به یک اندازه مهم هستند

« اچ جکسون براون »

 

"در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که بدترین رنج ها، مشاهده

رنج دیگران است

« اچ جکسون براون »

 

"در زندگی فهمیده ام که"

فهمیده ام که بزرگترین چالش زندگی این است که

تصمیم بگیری مهم ترین چیز در زندگی کدام است

و سپس سایر چیز ها را فراموش کنی

 

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند

بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند

 

« سقراط »

 

بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا

 

 

« لومباردی »

 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم

بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و

یا نوازشی عاشقانه کنیم

« شکسپیر »

 

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در

رنج خواهد بود

 

« مثل چینی »

 

اگر به مهمانی گرگ می روید

سگ خود را به همراه ببرید

 

« گوته »

 

وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به

سادگی بگو «همه اش تقصیر من بود

 

« جکسون براون »

 

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است

 

 

« گوته »

 

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست

 

 

« رنان »

 

در دعوا اولین مشت را بزن و محکم هم بزن

 

 

« جکسون براون »

 

هیچکس بدبخت تر از کسی نیست که همیشه

خوشبخت است

 

« ضرب المثل هلندی »

 

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است .

 

 

« لابرویر »

 

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند

بازهم زیباست

 

« کریستیان بوبن »

 

هر کس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است

 

 

« گالیله »

 

در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی

آن بنویس از طرف کسیکه فکر میکند تو بی نظیری

 

« براون »

 

ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند

از روز سوم بو می گیرند

 

« ضرب المثل اسپانیایی »

 

نعمت های خویش را بشمار نه محرومیت ها را

 

 

« دیل کارنگی »

 

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی ابلهان

درست می گویند

 

« وینستون چرچیل »

 

به بیگانه لاف بزن و فقط به دوستان درد دل بگو

 

 

« مثل یوگسلاوی »

 

بدون خطر نمی توان بر خطر غلبه کرد

 

 

« مثل لهستانی »

 

چیزیکه مرد را وادار میکند بیوفائی زنش را باور

نکند داشتن اعتماد بحسن اخلاقی زنش نیست بلکه

ضعف اخلاقی خودش است

« ناپلئون »

 

چشم دیگران چشمی است که مارا ورشکست میکنداگر

همه به غیر از خودم کور بودند, من نه به خانه

باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی

« بنیامین فرانکلین »

 

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا

وام راهی است بسوی تباهی

 

« شکسپیر »

 

من تو را دوست دارم نه برای آنچه تو هستی، بلکه

برای آنکسی که هستم هنگامی که در کنار توام

 

 

 

قدرت تصور از واقعیات برتر است.

 

 

« آلبرت انیشتین »

 

تنها مقصودما درزندگی عشق ورزیدن به یکدیگراست

اگر از عهده این مهم بر نمی اییم حداقل بکوشیم

تا یکدیکر را نیازاریم

 

 

نفرت اسیدی است که بیشتر به ظرف خود صدمه

می زند تا جایی که بر آن می ریزید

 

 

 

چهار چیز برگشت نا پذیرند :

جمله خارج شده از دهان

تیر رها شده از کمان، زندگی

گذشته و فرصت های از دست رفته

 

صلح ابدی جنگی بزرگ می طلبد

 

 

« آدولف هیتلر »

 

مهیب ترین سلاح ها اگر یک پیروزی سریعتر به

ارمغان بیاورد ، انسانی تر است

 

« هیتلر »

 

/ 6 نظر / 22 بازدید
هستی

سلام گوته:مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید به دست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که به دست آورده اید دوست داشته باشید...

هستی

جملات زیبا و جالبی بود. موفق باشید.

نرگس

ممنون قشنگ بودن[گل]

سید جمال طباطبایی ازاد

سلام دوست عزیز وارجمندم خوبی ؟ سلامتی ؟ امیدوارم همیشه خوشحال باشی . تاخیر منو ببخشید .نت مشکل داشت نمی تونستم بیام خدمتتون . آرزودارم دلت از غصه ها خالی شود . دختری دلش شکست رفت و هر چه پنجره رو به نور بود بست رفت و هر چه داشت یعنی آن دل شکسته را توی کیسه ی زباله ریخت پشت در گذاشت صبح روز بعد رفتگر لای خاکروبه ها یک دل شکسته دید ناگهان توی سینه اش پرنده ای تپید چیزی از کنار چشمهای خسته اش قطره قطره بی صدا چکید رفتگر برای کفتر دلش آب و دانه برد رفت و تکه های آن دل شکسته را به خانه برد سال هاست توی این محله با طلوع آفتاب پشت هر دری یک گل شقایق است چون که مرد رفتگر سال هاست عاشق است میخوای بیای خونه ما ؟ برات آدرس گذاشتم راهو گم نکنی . ما دلمون برای دوستان تنگ میشه @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @@@@@@@@این هم آدرسمه

نازنین

بنده کفشتیم رفیق " گره بزن , خفه شیم .... [نیشخند]