_

 برف می بارد

سپید و پاک

می پوشاند سیاهی ها را
تطهیری یخ زده
برف می بارد
درختان برهنه اند
شرمی بهت زده
برف می بارد
پنجره حنجره هوا را بسته است و خانه گرم است
فریبی تف زده
برف می بارد
آسمان چرک است و زمین پاک
دروغی جن زده
برف می بارد
/ 0 نظر / 4 بازدید