رفتن

سلام

دوستای گلم نمی دانم چرا این آدمها به بی وفایی و تنها گذاشتن دیگران عادت دارند و فقط خودشون را مهم تر از بقیه می دانند...

/ 1 نظر / 4 بازدید
دکتر مهناز

سلام منم نمیدونم چرا اینطورین ولی میدونم خیلی شکستم از ای کاراشون[ناراحت]