پیرمرد و صندوق صدقات

پیرمرد خسته کنار صندوق صدقه ایستاد.

دست برد و از جیب کوچک جلیقه‌اش سکه‌ای بیرون آورد.

در حین انداختن سکه متوجه نوشته روی صندوق شد: صدقه عمر را زیاد می‌کند، منصرف شد!!!

 

                                    از سایت :http://www.roozeshadi.com

/ 0 نظر / 20 بازدید