سبو

شب تاریک و سنگستان و من مست

                             سبو از دست من افتاد ونشکست

نگه دارنده اش نیکو نگه داشت

                             و گر نه صد سبونفتاده بشکست

/ 0 نظر / 4 بازدید