افلاطون میگه :

اگه با دلت کسی یا چیزی رو دوست داشتی زیاد جدی نگیرش چون کار دل دوست داشتنه ...

درست مثل کار چشم که دیدنه ...

ولی اگر کسی رو با عقلت دوست داشتی بدون داری چیزی رو تجربه می کنی که اسمش عشق واقعیه

/ 0 نظر / 4 بازدید