آن کسی را که تو می جویی 

 کی خیال تو به سر دارد

 بس کن این ناله و زاری را

 بس کن ! او یار دگر دارد . »

 

شعر فروخ فرخ زاد
 

/ 2 نظر / 14 بازدید
بشر

این روزا یکی از پسر زوم کرده رو دوست من. بدبخت هرچی اصرار میکنه فاید نداره و دختره خداییش ی جور حالشو میگیره که من دلم سوخت!! ولی دوست منم حق داره: نمیواد اقا!نمیخواد!