ضرب المثل های جهان

از آهسته رفتن مترس از بی حرکت ایستادن بترس.

 

 

ضرب المثل چینی

 

هر کجا صرفه جویی هست در آن راستی و درستی

است.

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

زمان دوای خشم است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست

خیلی چیزها یاد می گیرد.

 

ضرب المثل ژاپنی

 

خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار

شکمش را در دست بگیر.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که خانه ندارد، همسایه هم ندارد.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

بیماری سواره می آید و پیاده می رود.

 

 

ضرب المثل بلژیکی

 

حقیقت بهتر از طلاست.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کاهلان وقت فراغت ندارند.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

عجیب ترین چیز در دنیا موفقیت احمق و شکست

داناست.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

وقتی تلخی در دل باشد هیچ شکری دهان را شیرین

نمی کند.

 

ضرب المثل اروپایی

 

آنکه تهدید می کند همیشه می ترسد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

حیوان به پا بسته می شود و انسان به قولش.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آدم باهوش دردسرهای بزرگ را به دردسرهای کوچک

تبدیل می کند و دردسرهای کوچک را از بین می برد.

 

ضرب المثل چینی

 

انسان با پرسیدن یاد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

آنچه برای یک مرد حادثه است برای یک زن فاجعه است..

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر شه (شاهی) تو را ترک نمی کند تو شه (شاهی)

را ترک کن.

 

ضرب المثل بلژیکی

 

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از تلخی بیماری به شیرینی سلامت می توان پی برد.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

از پیروزی، کمتر می توان آموخت و از شکست، بسیار.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

زن مطیع، فرمانروای قلب شوهر است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

کسی که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از

دیگران نپرسد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ

کس جز یک بیمار این تاج را نمی بیند.

 

ضرب المثل مصری

 

اگر می خواهید دشمنان شما بر اسرار شما آگاه

نشوند رازها را به دوستان خود افشا نکنید.

 

ضرب المثل چینی

 

اگر رفیق نداری با عصای خود مشورت کن.

 

 

ضرب المثل آلبانی

 

مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.

 

 

ضرب المثل هندی

 

کاغذ بردبار است.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

«ملاقات» آغاز جدایی است.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

همه چیز را نمی شود در ترازو وزن کرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

زمان برای کسی که می تواند صبر کند هر دری را

می گشاید.

 

ضرب المثل چینی

 

انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مرده بهترین فرد خانواده خویش است.

 

 

ضرب المثل مصری

 

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی

است.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در

موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

مجازات دروغگو این است که حتی موقعی که حرف

راست می زند کسی باورش نمی کند.

 

ضرب المثل عبری

 

راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

تملق مثل سایه است: هم انسان را بزرگ میکند هم

کوچک.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

 

 

ضرب المثل استونی

 

مرگ همان قدر قطعی است که زندگی قطعی نیست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد، از کیف پولت

محافظت کن.

 

ضرب المثل آلمانی

 

چیزهای گذشته دیروز مردند، چیزهای آینده امروز به

دنیا آمده اند.

 

ضرب المثل چینی

 

هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اندرز دادن خوب است ولی درمان کردن بهتر.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

دست را نباید برید باید بوسید.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

شکم خالی گوش ندارد.

 

 

ضرب المثل استونی

 

خدا روی خطوط کج و معوج راست و مستقیم

می نویسد.

 

ضرب المثل برزیلی

 

ظلمتی مانند نادانی وجود ندارد.

 

 

ضرب المثل مصری

 

انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

ممکن است که به «حقیقت » تو سری زد ولی هرگز

نمی توان خفه اش کرد!

 

ضرب المثل لاتینی

 

اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هندی

 

ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر چه در جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان.

 

 

ضرب المثل چینی

 

نور برای دیگران می درخشد نه برای خودش.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اگر مار را می کشی، بچه اش را هم بکش.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که حرف می زند می کارد و آن که گوش

می دهد درو می کند.

 

ضرب المثل آرژانتینی

 

خشم بد بختی است.

 

 

ضرب المثل کیکویو

 

کسی که خوب فکر می کند نیاز نیست زیاد فکر کند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اعمال نیک را روی سنگ ثبت کن و اعمال بد را روی

برف.

 

ضرب المثل استونی

 

زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آنکه بیشتر می داند بیشتر شک می کند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

در را طوری ببند که بتوانی بازش کنی.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

زرنگی زیاد جوانمرگی می آورد.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا.

 

 

ضرب المثل شرقی

 

آنکه تندرستی دارد امید دارد، و آنکه امید دارد همه

چیز دارد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

ابله همیشه دنبال ابله بزرکتر می گردد که او را

تحسین کند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که یکبار می دزدد، همیشه خواهد دزدید.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

روزی که صبر در باغ زندگیت بروید به چیدن میوه ی

پیروزی امیدوار باش.

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر همه مثل هم فکر کنند اجناس در بازار کهنه و

پوسیده می شد.

 

ضرب المثل هندی

 

خانه روی زن قرار دارد نه روی زمین.

 

 

ضرب المثل مونته نگرویی

 

یگانگی هدف، دوستی ایجاد می کند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

بهترین دوستان آدم انگشتان او هستند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

صلح پول تولید میکند و پول آتش جنگ را بر می افروزد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

عادت حس ششمی است که بر تمامی حواس غلبه

می کند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

عشق کهنه رنگ می بازد.

 

 

ضرب المثل لیتوانی

 

چای سرد و برنج را می توان تحمل کرد ولی نگاه سرد

و سخن سرد قابل تحمل نیست.

 

ضرب المثل چینی

 

حسود تصور می کند چنانچه پای همسایه اش بشکند

او بهتر راه تواند رفت.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

دهان مقیاس دل است.

 

 

ضرب المثل استونی

 

خوشی و اندوه چرخی است که دایم در گردش است.

 

 

ضرب المثل مونته نگرویی

 

اسلحه زن اشک اوست.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

هیچ چیز آسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که خود را هنگام پیروزی کنترل می کند، به

پیروزی مجدد نایل می گردد.

 

ضرب المثل لاتینی

 

تا از پل نگذشته ای خرس را دایی بخوان.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

موقعی که دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت

کند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که زیاد حرف می زند، زیاد هم دروغ می گوید.

 

 

ضرب المثل لیتونی

 

از آنچه به آسانی به دست آمده بد نگهداری می شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با

کسی که تو را می خنداند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

برای آدم گرسنه نان شیرین تر از عسل است.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

اشکی که در نتیجه غم ریخته شود پاکترین آب است.

 

 

ضرب المثل فلسطینی

 

وقتی در دل جا باشد، در خانه هم جا است.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

کاری که گرگ به زور می کند روباه به حیله از پیش

می برد.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که صدقه می دهد یک دانه می کارد و هزار

دانه درو می کند.

 

ضرب المثل ترکی

 

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

وعده که کردی مقروض می شوی، مقروض که شده

وعده می کنی.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد

همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی.

 

ضرب المثل چینی

 

شوهر به مرد کن نه به پول.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

خروس نمی تواند از دوستی با روباه نفع ببرد.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که می خواهد درو کند باید بکارد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر زنی خواست که تو بخاطر پول همسرش شوی با

او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار.

 

ضرب المثل ترکی

 

حتی شیطان نمی داند که زنان چاقوهای خود را کجا

تیز می کنند.

 

ضرب المثل لیتوانی

 

« مردگان» بهترین مشاورانند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند.

 

 

ضرب المثل فلسطینی

 

افسانه پلی است که به حقیقت منتهی می شود .

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است

احتیاج به هوش زیاد نداریم.

 

ضرب المثل چینی

 

آدم موفق کسی است که نگذارد آشیانه غم بر بالای

سرش بسازند.

 

ضرب المثل هندی

 

اسراف نکن نیازمند خواهی شو.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

زن و آینه همواره در معرض خطر هستند، باید مواظب

آنها بود.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که به تو سخن چینی می کند از تو نیز سخن

چینی خواهد کرد.

 

ضرب المثل ترکی

 

یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

سرزنش بجا بهتر از تعریف بی جاست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

خدا شر را آفرید تا جهنم خالی نباشد.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمی شود.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود، بلکه

آن است که گریزی از آن نیست.

 

ضرب المثل چینی

 

تملق سم شیرین است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

شمشیر عدالت غلاف ندارد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

یک پدر به پنج کودک نان می دهند ولی پنج کودک به

یک پدر نان نمی دهند.

 

ضرب المثل لیتوانی

 

بی جواب گذاشتن هم خود جوابی است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

پایان جدایی ملاقات مجدد است.

 

 

ضرب المثل ترکی

 

مکافات «لنگ» است ولی بالاخره فرا می رسد.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

هنگامی که خشم حرف می زند عقل چهره خود را

می پوشاند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که به جلوی ریش نگاه نمی کند عقب می ماند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اگر خواستار زندگانی شرافت مند هستید باید

خویشتن را فراموش کنید.

 

ضرب المثل روسی

 

معایب دیگران معلمان خوبی هستند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

محنت، محک دوستی.

 

 

ضرب المثل برمه یی

 

ریشه تمام نزاعها سه چیزند: زر (طلا)، زن، زمین.

 

 

ضرب المثل هندی

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
طاها

[دست] آفرین دادا همه چیز تمومی ها خیلی این پستت خوب بود و مفید. ضرب المثل ها خیلی به درد میخورن تو مکالمات من راستی ...... ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• با موضوع بال فرشته ها آپم زود بیا [گل]

فراموش شده

اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو[تعجب] چقد ضرب المثل.....!!!!!!!!!! همشو نتونستم بخونم ولی جالب بود فک کنم هر چی بلد بودی ریختی روی دایره ها! مرسی ک اومدی[چشمک]

دختری با رویای ابی

درود [لبخند] عجب پست طولانی بودااااااااا [تعجب] ولی جالب بود . راجبه آدمهای ساده باید بگم خیلی زیادم پیدا میشه . یکیش خود من !! سادگی بد نیست . بد اینه که زرنگ باشی و با زرنگیت ساده هارو گول بزنی ... آدمهای ساده را دوست دارم ... چون از تبار منند !!!!

باران

سلام خدای باران نگهدارتان ![گل]