انیشتین و راننده اش


انیشتین برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه از راننده مورد اطمینان خود کمک می گرفت. راننده وی نه تنها ماشین او را هدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در میان شنوندگان حضور داشت بطوریکه به مباحث انیشتین تسلط پیدا کرده بود!
یک روز انیشتین در حالی که در راه دانشگاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احساس خستگی می کند...!
راننده اش پیشنهاد داد که آنها جایشان را عوض کنند و او جای انیشتین سخنرانی کند چراکه انیشتین تنها در یک دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی که سخنرانی داشت کسی او را نمی شناخت و طبعا نمی توانستند او را از راننده اصلی تشخیص دهند.
انیشتین قبول کرد، اما در مورد اینکه اگر پس از سخنرانی سوالات سختی از وی بپرسند او چه می کند، کمی تردید داشت.
به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد ولی تصور انیشتین درست از آب درآمد.
دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سوالات خود کردند. در این حین راننده باهوش گفت: سوالات به قدری ساده هستند که حتی راننده من نیز می تواند به آنها پاسخ دهد.
سپس انیشتین از میان حضار برخواست و به راحتی به سوالات پاسخ داد به حدی که معلومات به ظاهر "راننده اش" باعث شگفتی حضار شد.


/ 1 نظر / 16 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

بسیار داستان جالبی بود رانند ه و خود انیشتین البته نمی دانم کی و کجا این را یکبار خوانده بودم و باعث یاد اوری شد ممنونم از شما ضمنا باید بگویم انیشتین با وجود اینکه چندین سال در امریکا زندگی نمود اما نسبت به یاد گیری زبان انگلیسی بسیار ناتوتن بود تا حدی که مترجم داشت برای همین است که اصل نابغه بودن مشخص میشود که فرد در یک گزینه موفق است از او پرسیدن بهترین روز زندگیت کی بود گفت روزی که به سمت عالی مدرسین مجموعه ای علمی انتخاب شدم که سالها پیش بدلیل کند ذهنی و تنبلی در انجا توبیخ و اخراج شده بودم