گذرگاه

در گذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر

به همه تلخی و شیرینی خود می گذرد

عشق ها می میرند

رنگها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطرهاست

که چه شیرین و تلخ

دست ناخورده به جای می ماند

/ 0 نظر / 3 بازدید