ضرب المثل های جهان

 

میخ می تواند نعل را نجات دهد، نعل می تواند اسب

را نجات دهد، اسب می تواند سوار را نجات دهد و

سوار می تواند مملکتی را نجات دهد.

ضرب المثل ترکی

 

اگر درباره دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش

نیستی، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است

نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به

دوستی خود برگزیده ای ؟ ضرب المثل تازی (عربی)

 

بعضی ها به پشه وسواس نشان می دهند و شتر را

می بلعند.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

مهم نسیت چند نفر را خشنود کنی؛ مهم آن است

چه نوع افرادی را خشنود میسازی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

کسی که خار می کارد نباید پیاده راه برود.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

زخم خود را با خون دیگری درمان نباید کرد.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

تکرار، مادر یادگیریست.

 

 

ضرب المثل روسی

 

عاقل آنچه را نمی داند نمی گوید، نادان نمی داند چه

می گوید.

 

ضرب المثل ترکی

 

عشق را نمی توان با پنهان کردن پنهان کرد.

 

 

ضرب المثل اروگوئه

 

زندگی پیازی است که انسان در حال اشک ریختن

پوستش را می کند.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

خورشید غروب میکند ولی خطر هرگز غروب نمی کند.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

او را می زنم که تو را بترسانم.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی موفق می شود که خسته نمی شود.

 

 

ضرب المثل پرتغالی

 

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته ای ولی

حرف هایی که زدی ارباب تو هستند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اگر می خواهی بدانی چه بوده ای بنگر که چه هستی.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که به خاطر عشق زندگی می کند باید در اندوه

به سر ببرد.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که پولش را به دوستش وام میدهد هم پول را

از دست میدهد هم دوستش را.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود

و گاهی هم بسیار بد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ

خوابیدن همان.

 

ضرب المثل آلمانی

 

ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک

روز از او جلو می افتد.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

خیلی کم و خیلی زیاد همه چیز را ضایع می کند.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

با بردباری علف تبدیل به شیر می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد،

یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده

است.

ضرب المثل انگلیسی

 

سیر نمی تواند سخنان گرسنه را بفهمد.

 

 

ضرب المثل مونتونگرویی

 

شبها همه گربه ها خاکستریند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

سکوت هرگز اشتباه نمی کند و هر چه طولانی تر

باشد، بهتر قضاوت می کند.

 

ضرب المثل هندی

 

شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

یک لحظه اشتباه یک عمر اندوه به بار می آورد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

با پولت نمی توانی خودت را بشناسی. بدون پول،

هیچکس قادر به شناختن تو نیست.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

سند پاره می شود، ولی قول پاره نمی شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت

مثل آب خوردن است.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

مسکو یکباره ساخته نشده است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

وقتی تقوا و پرهیزکاری در قلب راه پیدا کند در سرشت

هم زیبایی به وجود می آید.

 

ضرب المثل چینی

 

لگد بهتر ار طعنه است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

«مرگ» آخرین پزشک است.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

تا وقتی در رودخانه هستی به بچه های تمساح توهین

نکن.

 

ضرب المثل آفریقایی (لیبریایی)

 

بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل

است.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

آن کس فقیر است که حرص و آز دارد نه آن کس که

چیزی ندارد.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

قلوب گنجینه اسرارند و لبها قفل های آن و زبان

کلیدهایش.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

زخمی که دوست وارد می کند هرگز التیام نمی یابد.

 

 

ضرب المثل کنیایی

 

ماهیگیر ها همدیگر را از دور می بینند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد. بدون

ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

آدم یا باید چکش باشد یا سندان.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

ثروت چون شبنم در آفتاب است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

کفش سیاه نشانه دل سیاه نیست.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر" باشد.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

بهترین کلمه سخنی است که باید گفته شود.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

خوب آن است که پایانش خوب باشد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

قلب انسان طبیعتا عادل است.

 

 

ضرب المثل چینی

 

یگانه مرد خوشبخت کسی است که تصور می کند

خوشبخت است.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کمی لیاقت، جوهر توانایی در موفقیت است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

صبر کوه را هم از جا می کند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

برای این که زندگی زناشویی آرام باشد، شوهر باید

کر و زن باید کور باشد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

تا مرگ از نفس کشیدن سیر نخواهی شد.

 

 

ضرب المثل روسی

 

رودخانه خالی غرشی ندارد.

 

 

ضرب المثل کنیایی

 

اگر چه دریا آرام می باشد، ممکن است تمساحی در

زیر آب کمین کرده باشد.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

زنگ، آهن را می خورد و حسادت قلبت را.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

تنبل خوشبخت نمی شود.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر از دیگران نفرت داری خودت را اصلاح کن.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

آنچه زندگی می بخشد مرگ پس می گیرد.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

آن کس که خیر می کند باید سکوت کند و آن کس که

به او خیر می رسد حق سخن با اوست.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه

هم زندگی می کنند.

 

ضرب المثل آلمانی

 

گذشته را باید بدانید تا آینده را بدانید.

 

 

ضرب المثل چینی

 

پیش از آنکه کسی را به کار بگماری درباره دستمزدش

با او سخن بدار.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

همه کس قوم و خویش آدم ثروتمند است.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

کسی که از گرگ می ترسد وارد جنگل نمی شود.

 

 

ضرب المثل روسی

 

یک متر طلا نمی تواند یک متر از وقت را بخرد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

وقتی غرور از جلو گام بر می دارد بدبختی از پشت

سر می آید.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

ازدواج بشقابی است که روی آن پوشیده است.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داری .

 

 

ضرب المثل هندی

 

موقعی که متولد شدم گریستم و هر روز نشان

می دهد چرا گریستم.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

مهربانی های کوچک را فراموش نکن و تقصیرات

کوچک را به یاد نداشته باش.

 

ضرب المثل چینی

 

وقتی انسان سقوط کند، تمام دنیا از رویش می گذرد.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

کلاغ چشم کلاغ را در نمی آورد.

 

 

ضرب المثل روسی

 

آنچه یکی را نوش (عسل) دیگری را نیش است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد

نکن، بکوش تا خواسته های او را کم کنی.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

معجزات سراغ کسانی می آیند که باورش دارند.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع

به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

درخت دانش با اشک آبیاری می شود.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

شوخی باید زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

به کار دشوار حمله کن گویی آسان است و به کار آسان .

روی بیاور، گویی دشوار است.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

حسود به طرف دیگران تیر می افکند و خود را زخمی

می کند.

 

ضرب المثل سوئدی

 

اشتها وقت غذا خوردن می آید.

 

 

ضرب المثل روسی

 

کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با

چشم هایت.

 

ضرب المثل آلمانی

 

مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع

به برداشتن سنگریزه ها کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

هر کس نگهبان شراف خویش است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

زبان رام شده، پرنده نادری است.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

حرف مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به

کمان بر نمی گردد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

شادی شکر زندگی است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

لذتهای ما سطحی و دردهای ما عمیق است.

 

 

ضرب المثل چینی

 

سختی و همواری را با هم پذیرا شو.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

روی دریای آرام همه دریانورد هستند.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

کسی که با شیر سوخته به آب خنک هم فوت می کند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

آن کس که به پدر احترام گذارد عمر طولانی خواهد

داشت.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که

در همان جا بمانی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

به سختی میتوان در یک سال یک دوست پیدا کرد ولی

به ساعتی می توان دوستی را آزرده خاطر کرد و از

دست داد.

ضرب المثل چینی

 

بدبخت ترین کس، کسی نیست که دوست ندارد، بله

کسی است که دشمن ندارد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

گفتار آیینه کردار است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست

می دهیم، تندرستی و جوانی.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

برای آغاز معامله دو نفر لازم هستند و برای به هم

زدن معامله یک نفر.

 

ضرب المثل اتازونی

 

یک کلید طلایی به هر دری می خورد.

 

 

ضرب المثل لهستانی

 

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در

هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

 

ضرب المثل یونانی

 

مهر میهن پاکترین عشق هاست.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

با صبر و بردباری برگ کوت تبدیل به پیراهن ابریشمی

می شود.

 

ضرب المثل چینی

 

بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

زبان من دشمن من است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

به جایی که کوزه خودت رو گذاشته ای، سنگ پرتاب

مکن.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

بد بخت عقل را کور می کند.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

«عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام میدهد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و

بی لیاقت.

 

ضرب المثل لهستانی

 

شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان

همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند.

 

ضرب المثل مراکشی

 

ثروت را می توان پنهان کرد ولی فقر را نه.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

آهسته برو، همیشه برو.

 

 

ضرب المثل امریکایی

 

آنکه درباره همه چیز می اندیشد، درباره هیچ چیز

تصمیم نمی گیرد.

 

ضرب المثل چینی

 

50 سالگی دوره ی پیری جوانی است و 50 سالگی

جوانی، دوره ی پیری است.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری

سنگین است.

 

ضرب المثل روسی

 

بهترین شناگران غرق می شوند.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

«عشق» را نمی شود با پنهان کردن پنهان کرد.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

در ترازوی روز رستاخیز قلم مرد دانشور سنگین تر از

شمشیر مرد جنگاور خواهد بود.

 

ضرب المثل هندی

 

بدون خطر نمی توان بر خطر غلبه کرد.

 

 

ضرب المثل لهستانی

 

از درون باهوش باش و از بیرون مسخرگی پیشه کن.

 

 

ضرب المثل چینی

 

برای اندرز خوب، بهایی وجود ندارد.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

/ 9 نظر / 154 بازدید
غزاله

عالی بود و یه کمی همچین طوووووووووووووووووووولااااااااااااااانییییییییییییی موفق باشی بازم سر بزن سجاد خان

غزاله

راستی من ضرب المثل دومیه که عربی بود رو دوست نداشتم نظرت چیه؟؟

هستی

سلام ممنون که سرزدید. شما هم وب جالبی دارید راستش خوبه که یه وب با موضوع متفاوت دارد.ضرب المثل های جالبی نوشتید. موفق باشید.اگر با تبادل لینک موافق هستید خبرم کنید.

همنشین

سلام وب جالبی داری اما بد نبود که چند تا ضرب المثل میاوردی و بقیه رو میذاشتی در ادامه مطلب این ادرس وب جدیدمه خوشحال میشم بهش سر بزنی و نظرتو بیان کنی www.gsa484.mihanblog.com

ساسا

سلام سلامتی چطور مطوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهسا

سلام مرسی من خوبم تو چطوری....منم کرمونشام...

مهدیه

سلام. وبلاگ خوبی دارید. حتما میام و باقی مطالب رو هم می خونم. ایام به کامت [گل]

!

جالب بـــود......[لبخند][گل]

بیتا

[تایید]