خوشبختی از آن کسی است که فرصت اندیشیدن درباره بد بختی را ندارد.             

                                                                                                   حضرت علی (ع)


منبع : http://jokeworld.mihanblog.com/

/ 0 نظر / 16 بازدید