ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:   ۱- ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ۲- ﻗﺴﻢ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ۳- ﺗﻮﺳﻞ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 19 بازدید
بهمن 93
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
19 پست
بهمن 89
21 پست
دی 89
23 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
23 پست
مهر 89
19 پست
طنز
33 پست
شوخی
5 پست
شعر
9 پست
داستان
6 پست
عشق
4 پست
دل_نوشته
11 پست
خبر
6 پست